Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

Riaditeľstvo  MŠ M. Marečka č. 20 oznamuje, že zápis detí k  septembru 2016 sa uskutoční v priebehu mesiaca marec 2016. Žiadosti o prijatie do MŠ si môžete vyzdvihnúť na riaditeľstve MŠ.

Všeobecné usmernenie k prijímaniu nových detí do MŠ: Pokračovať v čítaní

Zriaďovateľom našej Materskej školy je Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves. Materskej škole ( ďalej MŠ ) Ul. M. Marečka č. 20, Bratislava bola udelená právna subjektivita od 1. 01. 2005. Od 1. 09. 2007 bolo realizované zlúčenie dvoch Materských škôl ( MŠ M. Marečka 20 a MŠ M. Marečka 16 ) do jedného právneho subjektu. Z tohto dôvodu sú jedno riaditeľstvo s elokovanými triedami na Ul. M. Marečka 16 (ďalej ET) . Pokračovať v čítaní

Dňa 16. júna 2015 o 9:00 bol v spolupráci s obecnou preventivárkou, pracovníčkou BOZP vyhlásený cvičný požiarny poplach v materských školách na ulici Milana Marečka 16 a 20. Deti nastúpili podľa pokynov učiteliek v rekordnom čase na školský dvor. Deťúrence sa tešili hlavne z hasičského auta a z toho, že si mohli vyskúšať aj hasičskú helmu. Samozrejme hasiči z predstavenia nevynechali ani pani riaditeľku a pani učiteľky :o) Pokračovať v čítaní

Návštevnosť

Práve online: 1
Dnes: 44
Tento týždeň: 210
Celkom: 139890