Materské školy

Milana Marečka 20, Bratislava

Dňa 13. 3. 2017 sa našli kľúče pri našich materských školách. Kto ich pozná, môže si ich v pracovných dňoch vyzdvihnúť na Miestnom úrade na Novoveskej ulici. Pokračovať v čítaní

Riaditeľstvo MŠ M. Marečka č. 20 oznamuje, že  Žiadosti o prijatie dieťaťa do našej  materskej školy k  septembru 2017  si  môžete podať už v priebehu  marca 2017. Nakoľko je vysoký počet uchádzačov o predškolské zariadenie  budeme mať možnosť rýchlejšie reagovať v prípade nedostatku voľných kapacít a pripraviť organizačne nový školský rok 2017 – 2018.

Aj tento školský rok plánujeme pre našich predškolákov uskutočniť pobyt detí v Škole v prírode.
Termín:  od 1. 05. 2017 do 5. 05. 2017
Kde?   Kremnica
Školy v prírode by sa mali zúčastniť triedy: Slniečka, Húsky, Lienky a Myšky. Plánujeme zobrať asi 40 detí. Ak máte záujem prosím prihláste svoje dieťa u triednej učiteľky vo svojej triede.
Prosím v prípade záujmu je potrebné uhradiť zálohu do  23. 02. 2017. Pokračovať v čítaní

Mamička, ocinko, babička a deduško.
Prosíme  Ťa o poukázanie  sumy do výšky  2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2015  v znení neskorších predpisov.
našej    Materskej   škole
IČO:    17319617  922
z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené  pre nás učebné  pomôcky , prevedená revitalizácia tried  a hračky  k pobytu vonku.
Stačí ak si  zoberieš od pani učiteľky tlačivá na vyplnenie  a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich  odovzdáš pani učiteľke  späť.
Taktiež sú tlačivá k dispozícii  na našej webovej stránke tu.
Právna forma: Občianske združenie
Názov: SRRZ – ZR pri MŠ M. Marečka 20, súpisné číslo 6110
Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér  Materskej školy.
Ľúbime  Vás  vaše   deti.

S vďakou
kolektív  zamestnancov MŠ

Do materskej školy sa spravidla prijímame deti  veku od troch do šiestich rokov. Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne a bezpečnostné podmienky a dieťa ovláda základné hygienické a sebaobslužné činnosti ( je bez plienky, vie samostatne jesť lyžicou). Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ  si môžete vyzdvihnúť v MŠ ( alebo stiahnuť priamo z nášho webového sídla) . Žiadosti o prijatie k septembru sa podávajú v priebehu mesiaca marec, apríl daného roka.   Pokračovať v čítaní

Snahou celého kolektívu MŠ je , aby sa deti v materskej škole cítili dobre, bezpečne a  radi do nej chodili. Deťom plánujeme výchovno – vzdelávaciu činnosť tak, aby každý deň bol pre nich  plný nových poznatkov,  osvojili si nové zručnosti  a úspešne boli pripravení na vzdelávanie v Základne škole. Výchovno – vzdelávacia činnosť s deťmi sa uskutočňuje počas dňa  prostredníctvom:  hrových činností, pohybového a relaxačného cvičenia , edukačných aktivít a  záujmových krúžkov. O Vaše deti sa postará odborný tím pedagógov, ktorý vynakladá množstvo úsilia, empatie, nadšenia a ľudskosti, aby deti zvládli predprimárne vzdelávanie s úsmevom. Pokračovať v čítaní

Informácia o materskej škole  M. Marečka č. 20

            Dozrel  čas a Vy ste sa rozhodli po zrelom uvážení umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Ak Vaše rozhodnutie bolo podmienené sociálnou otázkou, alebo zamestnanosťou rodičov, prípadne ste si uvedomili, že Vášmu dieťaťu chýba primeraný detský kolektív – v každom prípade boli Vaše kroky mierené správnym smerom. Medzi druhým a tretím rokom začína dieťa pociťovať potrebu spoločenského kontaktu s rovesníkmi. Ranné detstvo je ako základ veľkej stavby, ktorú buduje rodina, škola a spoločnosť až do dospelosti. Preto je výsostne dôležité, aké pevné a kvalitné budú základy nášho diela. V našej materskej škole môže každé dieťa využiť kvalitné predprimárne vzdelávanie – zamerané na prípravu dieťaťa do ZŠ a osvojiť si kompetencie, ktoré by malo dieťa získať v priebehu  predškolského veku. Sme radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu a ubezpečujeme Vás, že milujúcu náruč rodičov – vystriedajú a na istý čas zastúpia  erudované pani učiteľky, ktoré majú citlivý a láskavý prístup k deťom. Učiteľky predprimárneho vzdelávania sú odborne i metodicky pripravené v rámci svojho pedagogického majstrovstva odovzdať deťom, čo najviac poznatkov, vedomostí a zručností. Pokračovať v čítaní

Návštevnosť

Práve online: 1
Dnes: 9
Tento týždeň: 396
Celkom: 168219