Milana Marečka 20, Bratislava

Krúžková činnosť v MŠ

Podľa aktualizovaného Školského semafora z 19.1.2022, podľa nového Návrhu opatrení proti SARS-CoV-2(variant Omikron) schváleného uznesením vlády SR č. 29/2022 zo dňa 12.1.2022 a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR ( Vyhláška č_2/2022Vyhláška č._3/2022 , Vyhláška č._5/2022 , Vyhláška č._6/2022), zverejnených dňa 17. 1. 2022 sa krúžková činnosť sa v materskej škole bez obmedzenia môže vykonávať len v prípade, ak sú na krúžku deti jednej triedy, teda sa nepremiešavajú.

Pokračovať v čítaní