Doručovacia adresa: Milana Marečka 20, 841 08 Bratislava

IČO 31 808 999

DIČ 2022050635

Riaditeľka materskej školy: Mgr. Monika Zelenková (skolkymarecka@gmail.com)

Štatutárna zástupkyňa riaditeľky MŠ: Marta Hojzáková (mhojzakova@msmilanamarecka.sk)

Zástupkyňa riaditeľky MŠ: Bc. Zuzana Maderová (zmaderova@msmilanamarecka.sk)

Tajomníčka: Ivana Išpoldová (iispoldova@msmilanamarecka.sk)

Vedúca školských jedálni: Mgr. Lucia Machová

       RIADITEĽKA MŠ: 0907 941 933

Tajomníčka: 02/64 778 146

           MŠ Milana Marečka 16: 02/64 775 011

            MŠ Milana Marečka 20: 02/64 778 146

              Vedúca školských jedálni: 0948 794 227

skolkymarecka@gmail.com

   jedalnemsmarecka@gmail.com

 Materská škola Milana Marečka, Devínska Nová Ves 


Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ:

Streda: 10:00 – 15:00

Úradné hodiny riaditeľky MŠ:
od 10.00 hod.- 12.00 hod.
Možnosť stretnutia mimo úradných hodín po dohode na tel. číslach.

Sťažnosti, podnety, informácie je možné podať prostredníctvom kontaktnej adresy skolkymarecka@gmail.com , alebo písomne v rámci úradných hodím riaditeľky MŠ priamo v MŠ, ktorá postupuje v zmysle Smernice č. 13/2010 o postupe podávania , evidovania, prešetrovania a písomnom oznámení výsledku prešetrenia sťažností.