Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, z dôvodu realizácie opravy na vodovodnej sieti bude dňa 29.11. 2023 udelené deťom Materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno platí pre triedy Myšky, Žabky, Včielky a Kuriatka. Prosíme, nezabudnite si odhlásiť obedy.                                   …

Dotácia na stravu od 1.9.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy: → Informácie k dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom → Návratky