Prevzatie rozhodnutia na šk. rok 2024/2025!

Vážení rodičia, od 10. júna 2024 do 14. júna 2024, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. je možné v priestoroch materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava (kancelária tajomníčky materskej školy) osobne prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025. Osobné prevzatie rozhodnutia zákonnými zástupcami, ktorí rozhodnutie obdržali do …

Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2023

Vážení rodičia, prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2023 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole IČO: 173196170 922 Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa …

Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, z dôvodu realizácie opravy na vodovodnej sieti bude dňa 29.11. 2023 udelené deťom Materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava riaditeľské voľno. Riaditeľské voľno platí pre triedy Myšky, Žabky, Včielky a Kuriatka. Prosíme, nezabudnite si odhlásiť obedy.                                   …