Milana Marečka 20, Bratislava

Oznamy

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a Uznesenia vlády SR č. 30, zo 17. januára 2021, sa v období od 27. januára 2021 do 2. februára 2021 z dôvodu ochrany života a zdravia všetkým prevádzkovateľom zariadení, vrátane škôl a školských zariadení, nariaďuje zakázať vstup osobám do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

Zákaz sa nevzťahuje na tých, ktorí sa pri sprevádzaní dieťaťa do Materskej školy preukážu potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaného v období od 18. januára 2021.

Celé znenie vyhlášky a uznesenia s výnimkami obmedzenia si môžete prečítať po kliknutí na nižšie uvedené linky: 

Uznesenie vlády SR            Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva

Aj naďalej je k dispozícií materská škola pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a deti rodičov, ktorým zamestnávateľ neumožňuje pracovať z domu. 

Ak Vám nariadil zamestnávateľ prácu na pracovisku a potrebujete pre svoje dieťa materskú školu, prosíme, nahláste dieťa triednej pani učiteľke.

Naďalej platí rozhodnutie ministra školstva z 8.1. 2021, ktoré mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách a prevádzku istých školských zariadení okrem:

materských škôl a špeciálnych materských škôl pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden

Ak sa u Vás niečo zmenilo, nemôžete pracovať z domu ale na pracovisku a potrebujete pre svoje dieťa materskú školu, prosíme, kontaktujte svoju triednu pani učiteľku.

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu (§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
s účinnosťou od 11. januára 2021 je k dispozícií
materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti!!!

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

podrobnejšie na: rozhodnutie ministra

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/