2% zo zaplatenej dane Aktuality Oznamy

Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2023

Vážení rodičia,
prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2023 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole
IČO: 173196170 922

Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa pokračovalo v realizovaní revitalizácie školských dvorov.
Tlačivá na vyplnenie sú k dispozícii priamo pod textom, alebo u pani učiteľky v triede. Po vyžiadaní „Potvrdenia o zaplatení dane“ od Vášho zamestnávateľa, vyplníte vyhlásenie o poukázaní dane a odovzdáte tlačivo triednej pani učiteľke, alebo ho doručíte osobne/poštou na adresu daňového úradu, Bratislava IV.  ul. Ševčenková 32, 850 00, Bratislava V.

tlačivo → Vyhlásenie o poukázaní dane

tlačivo → Potvrdenie o zaplatení dane

Právna forma: Občianske združenie
Názov: SRRZ – RZ pri MŠ M. Marečka 6110/20.

IČO: 173196170 922

                                                             DIČ: 2022347063

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ

Mohlo by sa vás zaujímať...