Milana Marečka 20, Bratislava

Naša materská škola

Informácia o materskej škole  M. Marečka č. 20

            Dozrel  čas a Vy ste sa rozhodli po zrelom uvážení umiestniť Vaše dieťa do materskej školy. Ak Vaše rozhodnutie bolo podmienené sociálnou otázkou, alebo zamestnanosťou rodičov, prípadne ste si uvedomili, že Vášmu dieťaťu chýba primeraný detský kolektív – v každom prípade boli Vaše kroky mierené správnym smerom. Medzi druhým a tretím rokom začína dieťa pociťovať potrebu spoločenského kontaktu s rovesníkmi. Ranné detstvo je ako základ veľkej stavby, ktorú buduje rodina, škola a spoločnosť až do dospelosti. Preto je výsostne dôležité, aké pevné a kvalitné budú základy nášho diela. V našej materskej škole môže každé dieťa využiť kvalitné predprimárne vzdelávanie – zamerané na prípravu dieťaťa do ZŠ a osvojiť si kompetencie, ktoré by malo dieťa získať v priebehu  predškolského veku. Sme radi, že ste si vybrali práve našu materskú školu a ubezpečujeme Vás, že milujúcu náruč rodičov – vystriedajú a na istý čas zastúpia  erudované pani učiteľky, ktoré majú citlivý a láskavý prístup k deťom. Učiteľky predprimárneho vzdelávania sú odborne i metodicky pripravené v rámci svojho pedagogického majstrovstva odovzdať deťom, čo najviac poznatkov, vedomostí a zručností. Pokračovať v čítaní

Zriaďovateľom našej Materskej školy je Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves. Materskej škole ( ďalej MŠ ) Ul. M. Marečka č. 20, Bratislava bola udelená právna subjektivita od 1. 01. 2005. Od 1. 09. 2007 bolo realizované zlúčenie dvoch Materských škôl ( MŠ M. Marečka 20 a MŠ M. Marečka 16 ) do jedného právneho subjektu. Z tohto dôvodu sú jedno riaditeľstvo s elokovanými triedami na Ul. M. Marečka 16 (ďalej ET) . Pokračovať v čítaní