Milana Marečka 20, Bratislava

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Zástupcovia za rodičov:

 • Katarína Chandogová
 • Monika Kuchareková
 • Martin Pobežal
 • Zuzana Sojáková

Zástupcovia za pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Gabika Hajdinová
 • Iveta Petercová

Za nepedagogických zamestnancov:

 • Anna Rejžeková

Za poslancov MČ BA DNV:

 • Miroslav Antal
 • Veronika Veslárová
 • Beáta Janatová
 • Lenka Hlaváčová