Rada školy

Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

 

Rada školy

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

Mgr. Dominika Bozsóová

Predseda

zástupca rodičov

Mgr. Gabriela Hajdinová           

Člen     

zástupca  pedagogických zamestnancov

Bc. Zuzana Kopanišinová

Člen

zástupca  pedagogických zamestnancov

Anna Rejžeková

Člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Martin Pobežal 

Člen

zástupca rodičov          

Mgr. Erika Nipčová

Člen

zástupca rodičov          

Mgr. Zuzana Kalmanová

Člen

zástupca rodičov          

Mgr. Beáta Janatová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Antal Miroslav

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Lenka Hlaváčová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Petra Žáčik Jendruchová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mohlo by sa vás zaujímať...