Milana Marečka 20, Bratislava

Zástupcovia za rodičov:

 • Bronislava Kraváriková
 • Mária Koprdová
 • B. Kelišková
 • Mgr. P. Milošovičová

Zástupcovia za pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Gabika Hajdinová
 • Iveta Petercová

Za nepedagogických zamestnancov:

 • Alena Slivárichová

Za poslancov MČ BA DNV:

 • Denis Ružovič
 • Veronika Veslárová
 • Mgr. Dana Vanková
 • Mgr. Peter Krug