Rada školy

Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Rada školy

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený (delegovaný) za

PhDr.Katarína Chandogová

Predseda

zástupca rodičov

Mgr. Gabriela Hajdinová           

Člen     

zástupca  pedagogických zamestnancov

Iveta Petercová

Člen

zástupca  pedagogických zamestnancov

Anna Rejžeková

Člen

zástupca nepedagogických zamestnancov

Mgr. Martin Pobežal 

Člen

zástupca rodičov          

Bc. Monika Kucháreková

Člen

zástupca rodičov          

Bc. Zuzana Sojáková

Člen

zástupca rodičov          

Mgr. Beáta Janatová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Antal Miroslav

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Lenka Hlaváčová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

Mgr. Veronika Veslárová

Člen

zástupca za zriaďovateľa

 

Mohlo by sa vás zaujímať...