2% zo zaplatenej dane Aktuality Oznamy

Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2022

Vážení rodičia, prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2022 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole IČO: 173196170 922 Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa …

Zapájame sa

LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRE NAJMENŠÍCH V APRÍLI 2023

Naša materská škola sa zapája do logickej olympiády pre najmenších, ktorá je určená deťom predškolského veku (z každej predškolskej triedy vyberú pani učiteľky deti, ktoré sa zapoja do olympiády za svoju triedu). Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na …

Aktuality Oznamy

Základné prevádzkové podmienky materskej školy v šk. roku 2022/2023

Podľa Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 15.8. 2022,  podľa § 150 ods. 8 školského zákona a podľa dokumentu Zelená otvoreným školám  s účinnosťou od 1. septembra 2022 ♣ Na účel výchovy a vzdelávania v materskej škole (prezenčne)  sa predkladá →  Vyhlásenie o bezpríznakovosti. ♣ V období výchovy a vzdelávania môže riaditeľka materskej …