Aktuality Zapájame sa

Dental Alarm&Brusher

Osvetový program Dental Alarm dieťa hravým spôsobom naučí čistiť si zúbky správne, pravidelne a s radosťou.

Deti sa zúčastnia štyroch teoreticko-praktických školení, ktoré im sprostredkuje lektor priamo v ich triede. Každé školenie trvá 45 minút. 

Trieda Myšky štartuje školenia  od 22.3.2024 

Trieda Hviezdičky a Lienky pokračujú od 16.04.2024

Trieda Macíkovia a Veveričky od 18.04.2024

(školenie detí je hradené z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie).

Viac informácií sa dozviete u pani učiteliek v triede, alebo na stránke https://www.dentalalarm-brusher.sk/programy/dental-alarm/

Mohlo by sa vás zaujímať...