Zapájame sa

Dental Alarm&Brusher

Osvetový program Dental Alarm dieťa hravým spôsobom naučí čistiť si zúbky správne, pravidelne a s radosťou.

Deti sa zúčastnia štyroch teoreticko-praktických školení, ktoré im sprostredkuje lektor priamo v ich triede. Každé školenie trvá 45 minút. Školenia absolvujú predškoláci nasledovne:

Trieda Kačičky 6.3.2023 a 8.3.2023, 13.3.2023, 15.3.2023

Trieda Veveričky a Slniečka 24.3.2023, 31.3.2023, 3.4.2023, 4.4.2023

(školenie detí je hradené z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie).

Viac informácií sa dozviete u pani učiteliek v triede, alebo na stránke https://www.dentalalarm-brusher.sk/programy/dental-alarm/

Mohlo by sa vás zaujímať...