Milana Marečka 20, Bratislava

2% zo zaplatenej dane

Vážení rodičia.

Vďaka Vašim 2% z dane bolo k 31.12.2021 za rok 2020 prijatých na účet SRRZ 7.528,48 €. Z poukázaných finančných prostriedkov boli pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor.

srdce

Srdečne ďakujeme.

Vážení rodičia,
prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2021 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole
IČO: 173196170 922

Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa pokračovalo v realizovaní revitalizácie školských dvorov.
Tlačivá na vyplnenie sú k dispozícii priamo pod textom, alebo u pani učiteľky v triede. Po vyžiadaní „Potvrdenia o zaplatení dane“ od Vášho zamestnávateľa, vyplníte vyhlásenie o poukázaní dane a odovzdáte tlačivo triednej pani učiteľke, alebo ho doručíte osobne/poštou na adresu daňového úradu, Bratislava IV.  ul. Ševčenková 32, 850 00, Bratislava V.

tlačivo → Vyhlásenie o poukázaní dane

tlačivo → Potvrdenie o zaplatení dane

Právna forma: Občianske združenie
Názov: SRRZ – RZ pri MŠ M. Marečka 6110/20.

IČO: 173196170 922

                                                               DIČ: 2022347063

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ