Pomôžte našej materskej škole poukázaním 2% z dane za zdaňovacie obdobie roku 2023

Vážení rodičia, prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2023 v znení neskorších predpisov našej Materskej škole IČO: 173196170 922 Z poukázaných finančných prostriedkov budú zakúpené učebné pomôcky, hračky k pobytu detí vonku a tiež by sa …

Poďakovanie za Vaše 2%

Vážení rodičia. Vďaka Vašim 2% z dane bolo k 31.12.2023 za rok 2022 prijatých na účet SRRZ pri MŠ Milana Marečka 20, Bratislava 4.856,53 €. Z poukázaných finančných prostriedkov boli pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor a so súhlasom rady rodičov bola vymenené podlaha v budove …