Milana Marečka 20, Bratislava

Odhlásiť dieťa zo stravy je možné deň vopred, prípadne po dňoch pracovného voľna a po víkende do 7:30 hod. daného dňa.

Zákonný zástupca dieťaťa zo stravovania  odhlasuje svoje dieťa pri chorobe a pod.  Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Odhlásenie je možné prostredníctvom: www.jedáleň.sk


V prípade otázok a nejasností ohľadom Vašej registrácie na www.jedalen.sk bude možnosť využívať e-mailovú adresu: jedalnemsmarecka@gmail.com prípadne telefónne číslo: 0948 794 227.

Kontaktná osoba: Mgr. Machová Lucia, vedúca školských jedálni

Deti s vlastnou stravou sa nemusia registrovať v systéme www.jedalen.sk a platbu prosíme nastaviť trvalým príkazom prípadne poštovou poukážkou na číslo účtu :

SK 77 1100 0000 0026 2774 2795 – MŠ M. Marečka 16

SK 63 1100 0000 0026 2974 2799 – MŠ M. Marečka 20

 Platba vo výške 7,50 EUR – čo je výška režijných nákladov na mesiac.

Variabilný symbol je mesiac za ktorý uhrádzate réžiu napr. 0922 -september 2022. Do poznámky nezabudnite uviesť meno a triedu dieťaťa.

 

VZN č. 6/2021_úhrada nákladov v ŠJ