Aktuality Oznamy

Dotácia na stravu od 1.9.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy: → Informácie k dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom → Návratky

Poradenstvo

Prvýkrát v materskej škole

Ak Vaše dieťatko v septembri prvýkrát navštívi našu materskú školu, určite Vám do e-mailovej schránky, ktorú ste uviedli v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, pani učiteľky  pošlú všetky potrebné informácie o tom, čo všetko potrebujete a čo všetko Vaše dieťa v rámci adaptačného pobytu čaká. E-mail očakávajte na konci augusta. Umiestnenie detí do …

Rada školy

Rada školy

Na základe výzvy zriaďovateľa materskej školy, Milana Marečka 20, Bratislava zo dňa 05.06.2023, na voľby členov do rady školy pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava, riaditeľka materskej školy oznamuje termín uskutočnenia volieb a výzvu na podávanie návrhov na kandidátov do volieb rady školy. Návrhy na kandidátov prijímame do 11.09.2023 formou e-mailu: skolkymarecka@gmail.com, alebo osobným …