Milana Marečka 20, Bratislava

Zapojili sme sa

Hlasovanie začína už vo štvrtok 28.4. 2022  na stránke www.cerstvehlavicky.sk a potrvá do 1.6.2022

Hlasovať:

– môže ktokoľvek, po tom čo sa zaregistruje svojím emailom a telefónnym číslom na vyššie uvedenej stránke,

– je možné každý deň, pričom každý deň je možné zahlasovať raz za školu a raz za škôlku. Teda každý môže v jeden deň odovzdať max. 2 hlasy (z toho 1 škole a 1 škôlke),

– môžete nielen cez počítač, ale aj cez smartfóny.

Ak sa nám to podarí, naša materská škola získa od spoločnosti Kaufland výhru v podobe možnosti získania ovocia alebo zeleniny počas celého školského roka 2022/2023 na týždennej báze.

Hlasujete samozrejme aj za elokované triedy materskej školy

Návod ako sa zaregistrovať a hlasovať

Naša materská škola je aj v školskom roku 2021/2022 súčasťou celoslovenského projektu „Strom života“.

Ide o environmentálnu, mimovládnu, dobrovoľnú a neziskovú organizáciu, ktorá je nezávislá na politických subjektoch, a je registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu s
pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky.

Strom života dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v oblasti, v ktorej možno slobodne a tvorivo pracovať v prospech prírodných a kultúrnych hodnôt. Základom spolupráce je rešpektovanie odlišností
a rôznych názorových prúdov. Členovia a vedúci Klubov sú slobodní v rozhodovaní a názoroch ― spája ich však potreba zmysluplne a aktívne pôsobiť v prostredí, ktoré im je najbližšie, kde majú svoje korene,
kde sa učia múdrosti a spolupatričnosti

Program_Stromu života

Súčasťou projektu je aj časopis „Stromáčik“

https://stromzivota.sk/stromacik/stromacik-januar-2021

Rozvíjanie schopností detí so Stromáčikom

Aj vďaka Vám, rodičom našich detí sa nám darí v našej materskej škole usporiadať pre deti zaujímavé vystúpenia.

Po zapojení sa do súťaže o koncert Fidlikantov v materskej škole, bola vyžrebovaná mamička z triedy Lienky a tak sa tešíme, že vďaka nej, deťom prídu Fidlikanti zahrať 4.11.2021 priamo do našej materskej školy.

Žrebovanie je dostupné na dole uvedenom linku:

https://www.facebook.com/www.fidlikanti.sk/videos/2758568371101059

Ď  A  K  U  J  E  M  E 

Vážení rodičia,

naši predškoláci sa zapojili do veselej školskej súťaže Adoptuj si kravičku.

Adoptuj kravičku je unikátny projekt realizovaný z Mliečneho fondu, do ktorého prispievajú slovenskí prvovýrobcovia a spracovatelia mlieka už od roku 2008. V hre si deti  virtuálne adoptovali ozajstnú kravičku a takto sa zábavnou formou učia o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka a mliečnych výrobkov, o živote kravičiek aj o práci poľnohospodárov – farmárov.

Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky, ukázať deťom, ale aj ich rodičom, že základom pre mliečne výrobky je mlieko od živých kravičiek, o ktoré sa musia slovenskí poľnohospodári dobre starať. 

Čo môžu deti v súťaži Adoptuj kravičku vyhrať?

Súťaží sa o ceny v celkovej hodnote 5 000 € pre školu – o veľkú výhru pre celú školu a skvelé ceny pre víťazné triedy a rovnako sa súťaží o ceny v celkovej hodnote 5 000 € pre škôlku – o veľkú výhru pre celú škôlku a skvelé ceny pre víťazné triedy.

Hlavná výhra pre materskú školu

vybavenie školského ihriska v hodnote 3 000 €

viac sa dočítate na stránke https://www.adoptujkravicku.sk/skolska-sutaz/

Tešíme sa, že deti majú v tomto školskom roku obohatený vzdelávací proces a hravou formou sa u nich bude pestovať pozitívny vzťah k zvieratám a stravovacím návykom zároveň

Vážení rodičia, našu materskú školu ste zapojili do súťaže:

HYZA – DOBROTKOVO

hlasujte za svoju materskú školu

→ Nakúpte výrobky označené súťažnou etiketou a pokladničný blok uschovajte.
→ Zadajte kód z etikety a vyberte škôlku, za ktorú chcete hlasovať.

Materská škola vďaka Vášmu nákupu produktu HYZA Dobrotkovo získa 3 hlasovacie body, nákupom ostatných produktov HYZA udelíte materskej škole 1 hlasovací bod.

Materská škola môže aj s Vašou pomocou vyhrať až 3000€.

Hlasujúci vyhrávajú až 101 cien 1x týždenne, preto svoj blok z nákupu nevyhadzujte. Viac informácií o súťaží sa dozviete na stránke hyza.sk/dobrotkovo/sutaz/

Hlasovať za našu materskú školu môžete na nasledujúcom odkaze:

https://hyza.sk/dobrotkovo/hlasovanie/?hash=5g2tw

Súťaž trvá do 24.11.2021

Ď  A  K  U  J  E  M  E