LOGICKÁ OLYMPIÁDA PRE NAJMENŠÍCH V MÁJI 2024

Naša materská škola sa zapája do logickej olympiády pre najmenších, ktorá je určená deťom predškolského veku (z každej predškolskej triedy vyberú pani učiteľky deti, ktoré sa zapoja do olympiády za svoju triedu). Obsahom zápolenia bude preverenie jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda všetko zručností, potrebných na …

Dental Alarm&Brusher

Osvetový program Dental Alarm dieťa hravým spôsobom naučí čistiť si zúbky správne, pravidelne a s radosťou. Deti sa zúčastnia štyroch teoreticko-praktických školení, ktoré im sprostredkuje lektor priamo v ich triede. Každé školenie trvá 45 minút.  Trieda Myšky štartuje školenia  od 22.3.2024  Trieda Hviezdičky a Lienky pokračujú od 16.04.2024 Trieda Macíkovia a Veveričky od 18.04.2024 (školenie …