Technické škôlky

Materská škola, Milana Marečka je od školského roku 2023/2024 Technickou škôlkou. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.  Autori projektu  Autormi projektu sú Ing. L. …

Dental Alarm&Brusher

Osvetový program Dental Alarm dieťa hravým spôsobom naučí čistiť si zúbky správne, pravidelne a s radosťou. Deti sa zúčastnia štyroch teoreticko-praktických školení, ktoré im sprostredkuje lektor priamo v ich triede. Každé školenie trvá 45 minút. Školenia absolvujú predškoláci nasledovne: Trieda Kačičky 6.3.2023 a 8.3.2023, 13.3.2023, 15.3.2023 Trieda Veveričky a Slniečka 24.3.2023, 31.3.2023, 3.4.2023, 4.4.2023 (školenie …