Technické škôlky

Materská škola, Milana Marečka je od školského roku 2023/2024 Technickou škôlkou. Hlavnou myšlienkou projektu je vzbudiť u detí záujem o techniku a prírodovedné poznanie, podporiť celkovú technickú a vedeckú gramotnosť, zlepšiť schopnosť porozumieť základným poznatkom vedy a techniky a uvedomovať si, ako prakticky ovplyvňujú život každého z nás.  Autori projektu  Autormi projektu sú Ing. L. …

GLOW a Stromáčikovia žiaria vonku

Naša materská škola je súčasťou medzinárodného projektu GLOW – nech Stromáčikovia žiaria vonku! Pointou tohto projektu je, aby deti trávili vonku, čo najviac času a okrem prechádzky alebo spontánneho hrania na školskom dvore, absolvovali pravidelne vonku aj edukačné aktivity. Vzdelávanie a pobyt vonku ponúka jedinečné príležitosti na rozšírenie potenciálu detí v predškolskom veku. Zistime spolu ako …

EDUBEE – včielky pre školy

Projekt EDUBEE včielky pre školy vznikol s cieľom praktickej podpory teoretickej výučby predovšetkým deti materských a základných škôl zameranej na environmentálnu výučbu – ide o prvú interaktívnu didaktickú pomôcku so živými včielkami.        Samotárske včielky podobne ako iný hmyz sa podieľajú nemalou mierou na opeľovaní najmä ovocných stromov a preto poznanie spôsobu ich …