PROJEKT „STROM ŽIVOTA“

Naša materská škola je aj v školskom roku 2023/2024 súčasťou celoslovenského projektu „Strom života“. Ide o environmentálnu, mimovládnu, dobrovoľnú a neziskovú organizáciu, ktorá je nezávislá na politických subjektoch, a je registrovaná ako občianske združenie. Má za sebou viac ako 30-ročnú históriu spôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky. Strom života dáva priestor na zmysluplnú sebarealizáciu v …

Interaktívny vzdelávací program KOZMIX

KOZMIX je ďalším zábavným programom pre naše deti. Predstavujerozsiahly koncept postavený na príbehoch popleteného mimozemšťanaa jeho veselých kamarátov. Vzdelávací portál Kozmix.sk ponúka množstvopestrých úloh a cvičení aj pre deti predškolského veku. Vzdelávací obsahkombinuje tisíce interaktívnych cvičení s rôznorodými aktivitamia dobrodružnými príbehmi, ktoré rozvíjajú kogníciu u detí. viac informácií nájdete u svojej pani učiteľky. https://www.kozmix.sk/

ALFÍK

V našej materskej škole pracujeme s výborným výučbovým programom, prostredníctvom ktorého viete Vaše dieťa hravou formou vzdelávať aj v domácom prostredí. Výučbový interaktívny program ALFÍK obsahuje množstvo interaktívnych cvičení a hier z každej z oblastí Štátneho vzdelávacieho programu. Viac info a prístupové heslo pýtajte od svojej pani učiteľky 🙂  https://alfik.sk/