Milana Marečka 20, Bratislava

V šk. roku 2022/2023  sa zapájame do projektu Mami, oci čítaj mi!

Projektom vynaložíme snahu o poukázanie potreby čítaniu kníh deťom. Poukážeme na potrebu rozvíjania citovej väzby rodič- dieťa. Budeme rozvíjať predstavivosť a fantáziu dieťaťa na základe prečítaného.

Vytvorené v službe Padlet