Zapájame sa

ALFÍK

V našej materskej škole pracujeme s výborným výučbovým programom, prostredníctvom ktorého viete Vaše dieťa hravou formou vzdelávať aj v domácom prostredí.

Výučbový interaktívny program ALFÍK obsahuje množstvo interaktívnych cvičení a hier z každej z oblastí Štátneho vzdelávacieho programu.

Viac info a prístupové heslo pýtajte od svojej pani učiteľky 🙂 

https://alfik.sk/

Mohlo by sa vás zaujímať...