Prevzatie rozhodnutia na šk. rok 2024/2025!

Vážení rodičia, od 10. júna 2024 do 14. júna 2024, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. je možné v priestoroch materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava (kancelária tajomníčky materskej školy) osobne prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025. Osobné prevzatie rozhodnutia zákonnými zástupcami, ktorí rozhodnutie obdržali do …