Školský rok 2023/2024 – informácie k nástupu

V pondelok 4. septembra 2023 sa tešíme na všetky naše deti ♥ → príchod do MŠ je od 6:30 hod. – do 8:00 hod. následne sa MŠ uzamyká a priestory sa dezinfikujú (prosíme dodržiavať čas príchodu), → aktuálne zloženie tried v šk. roku 2023/2024 bude  vo vestibuloch našich materských škôl zverejnené 30.08.2023 od 10:00 hod., → …

Dotácia na stravu od 1.9.2023

Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy: → Informácie k dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom → Návratky

Zrušenie plnenia PPV pred dovŕšením 5 roku

V nadväznosti na časť 6 Usmernenia k prijímaniu detí na predprimárne vzdelávanie do materskej školy na školský rok 2023/2024, Číslo: 2023/76431:1-A2110 dostupného na: https://www.minedu.sk/usmernenie-k-prijimaniu-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-do-materskej-skoly-na-skolsky-rok-20232024/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informuje:   Počas aktuálneho školského roku 2022/2023, ktorý končí 31. 08. 2023, materské školy postupujú podľa ustanovenia § 28a ods. 5 zákon č. 245/2008 …