GLOW a Stromáčikovia žiaria vonku

Naša materská škola je súčasťou medzinárodného projektu GLOW – nech Stromáčikovia žiaria vonku! Pointou tohto projektu je, aby deti trávili vonku, čo najviac času a okrem prechádzky alebo spontánneho hrania na školskom dvore, absolvovali pravidelne vonku aj edukačné aktivity. Vzdelávanie a pobyt vonku ponúka jedinečné príležitosti na rozšírenie potenciálu detí v predškolskom veku. Zistime spolu ako …

EDUBEE – včielky pre školy

Projekt EDUBEE včielky pre školy vznikol s cieľom praktickej podpory teoretickej výučby predovšetkým deti materských a základných škôl zameranej na environmentálnu výučbu – ide o prvú interaktívnu didaktickú pomôcku so živými včielkami.        Samotárske včielky podobne ako iný hmyz sa podieľajú nemalou mierou na opeľovaní najmä ovocných stromov a preto poznanie spôsobu ich …

Depistáž školskej pripravenosti 10. 2. a 16.2. 2023

Vážení rodičia, aj v tomto školskom roku budú realizované depistažné vyšetrenia zamestnancami CPP Fedáková 3, Bratislava. Depistáž absolvujú hlavne deti, ktoré vyberú pani učiteľky na základe pedagogickej diagnostiky, v priestoroch MŠ Milana Marečka 16 dňa 10.2. 2023 a v priestoroch MŠ Milana Marečka 20 dňa 16.2.2023. Deti, ktoré spĺňajú kritériá pre zaškolenie do vyšetrení zaradené …

!!!ZMENA V POPLATKOCH OD 1.2.2023!!!

Podľa všeobecne záväzného  nariadenia mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves č. 6/2022 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves čl.2 odsek 1, je výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, stanovená s účinnosťou od …