Prevzatie rozhodnutia!

Vážení rodičia, od 5. júna 2023 do 9. júna 2023, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. je možné v priestoroch materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava (kancelária tajomníčky materskej školy) prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do materskej školy na školský rok 2023/2024. Osobné prevzatie rozhodnutia zákonnými zástupcami, ktorí rozhodnutie obdržali do elektronickej …

Oznam vedúcej školských jedálni

Vážení rodičia, nakoľko sa nám blíži koniec školského roka rada by som Vám preposlala zopár informáciu k stravovaniu. Deti sú prihlásené na stravu na mesiac jún, takže tí ktorí ste ešte nemali uhradené stravné za mesiac máj 2023 celková suma sa Vám navýšila o sumu stravného na mesiac jún 2023. Poprosím všetkých o úhradu stravného za …

Stimulačný program pre predškolákov

V priestoroch našej materskej školy sa od 23.5.2023 do 6.6.2023 (2x v týždni) bude realizovať stimulačný program pre vybrané deti po absolvovanej depistáži. Program je určený pre deti s nerovnomerným vývinom,  zahŕňa posilnenie grafomotoriky, pamäte, pozornosti, komunikačných zručností a spolupráce v skupine. V rámci programu je využitá Metóda dobrého štartu.