Milana Marečka 20, Bratislava

Poradenstvo

Ak Vaše dieťatko v septembri prvýkrát navštívi našu materskú školu, určite Vám do e-mailovej schránky, ktorú ste uviedli v Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, pani učiteľky  pošlú všetky potrebné informácie o tom, čo všetko potrebujete a čo všetko Vaše dieťa v rámci adaptačného pobytu čaká. E-mail očakávajte koncom augusta.

Umiestnenie detí do tried v školskom roku 2021/2022 nájdete zverejnené vo vstupných vestibuloch MŠ Milana Marečka 20 a MŠ Milana Marečka 16. Dátum zverejnenia včas oznámime. 

Vaše dieťa určite v prvý deň potrebuje:

→ papučky (s bielou podrážkou),

→ náhradné oblečenie do skrinky (prosíme označiť menom),

→ malú hračku s ktorou dieťa ľahšie zvládne chvíle bez Vás,

→ fotokópiu zdravotného preukazu.

Od pani učiteľky dostanete dokumenty ktoré je potrebné vyplniť a odovzdať (všetky sú k dispozícií aj → tu, môžete si ich doma pripraviť):

♣ evidenčný list dieťaťa,

♣ vyhlásenie o bezpríznakovosti 

♣ splnomocnenie o preberaní dieťaťa inou osobou,

♣ súhlas so spracúvaním osobných údajov,

♣ zdravotný dotazník dieťaťa.

Priebeh adaptačného vzdelávania spočíva v tom, že dieťa privediete do materskej školy postupne najprv len na pár hodín a následne, podľa toho ako sa dieťatku darí, budú sa hodiny pobytu dieťaťa v MŠ predlžovať.

Z hľadiska psychohygieny je vhodné umožniť postupnú adaptáciu dieťaťa na materskú školu.

Doporučujeme:

  1. týždeň – pobyt do 10.00 hod.
  2. týždeň  – pobyt do 12:00 hod. 

Adaptácia sa môže upraviť individuálne podľa potrieb dieťaťa, po dohovore s triednymi učiteľkami.

Odporúčame prečítať článok → Ako zvládnuť adaptáciu detí v materskej škole

Proces nástupu dieťaťa do materskej školy nie je niekedy jednoduchý. Aj napriek maximálnej snahe učiteliek, dieťa nemôže pociťovať v materskej škole rovnaký komfort v porovnaní so starostlivosťou, ktorú mu poskytujete doma. Naše pani učiteľky sa stávajú druhými rodičmi 10 – 20 detí a ich pozornosť práve tomu vášmu dieťaťu je, pochopiteľne, obmedzená. Vy, ale aj Vaše dieťa môže prežívať stavy úzkosti z tejto separácie. Rodičia, rovnako ako deti, prežívajú toto odlúčenie ťažko. Mali by ste sa s tým však čo najskôr vyrovnať. Čím menej pochybností a neistoty uvidia deti v očiach rodičov, tým jednoduchšie sa budú novej situácii prispôsobovať. Pokračovať v čítaní