Milana Marečka 20, Bratislava

Zverejnené faktúry za jednotlivé roky.

Faktúry MŠ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Faktúry jedálen M. Marečka 16 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Faktúry jedálen M. Marečka 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019