Oznamy

Prevzatie rozhodnutia na šk. rok 2024/2025!

Vážení rodičia,

od 10. júna 2024 do 14. júna 2024, v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod. je možné v priestoroch materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava (kancelária tajomníčky materskej školy) osobne prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí Vášho dieťaťa do materskej školy na školský rok 2024/2025.

Osobné prevzatie rozhodnutia zákonnými zástupcami, ktorí rozhodnutie obdržali do elektronickej schránky nie je nutné!

Rozhodnutie si osobne prevezmú obidvaja zákonní zástupcovia, ktorí nemajú aktívnu elektronickú schránku v hore uvedenom termíne.

Jeden zákonný zástupca môže rozhodnutie prevziať len ak sa tak zákonní zástupcovia dohodli navzájom a túto dohodu deklarovali písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktorú doručili riaditeľke školy → písomné vyhlásenie

 

Mohlo by sa vás zaujímať...