2% zo zaplatenej dane Aktuality

Poďakovanie za Vaše 2%

Vážení rodičia.

Vďaka Vašim 2% z dane bolo k 31.12.2023 za rok 2022 prijatých na účet SRRZ pri MŠ Milana Marečka 20, Bratislava 4.856,53 €. Z poukázaných finančných prostriedkov boli pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor a so súhlasom rady rodičov bola vymenené podlaha v budove MŠ Milana Marečka 16.

srdce

Srdečne ďakujeme.

Mohlo by sa vás zaujímať...