Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia.

Vďaka Vašim 2% z dane bolo v roku 2020, aj napriek ťažkej situácií kvôli pandémií ochorenia Covid-19, prijatých na účet SRRZ 2.725,18 €. Z poukázaných finančných prostriedkov budú pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor.

srdce

Srdečne ďakujeme.