2% zo zaplatenej dane Aktuality

Poďakovanie za Vaše 2%

Vážení rodičia.

Vďaka Vašim 2% z dane bolo k 31.12.2022 za rok 2021 prijatých na účet SRRZ pri MŠ Milana Marečka 20, Bratislava 6.374,48 €. Z poukázaných finančných prostriedkov boli pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor.

srdce

Srdečne ďakujeme.

Mohlo by sa vás zaujímať...