Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY   Rada školy Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za Mgr. Dominika Bozsóová Predseda zástupca rodičov Mgr. Gabriela Hajdinová            Člen      zástupca  pedagogických zamestnancov Bc. Zuzana Kopanišinová Člen zástupca  pedagogických zamestnancov Anna Rejžeková Člen zástupca nepedagogických zamestnancov Mgr. Martin Pobežal  Člen zástupca rodičov           Mgr. Erika Nipčová Člen zástupca rodičov           Mgr. Zuzana Kalmanová Člen …

Rada školy

ŠTATÚT RADY ŠKOLY Rada školy Meno a priezvisko Funkcia Zvolený (delegovaný) za PhDr.Katarína Chandogová Predseda zástupca rodičov Mgr. Gabriela Hajdinová            Člen      zástupca  pedagogických zamestnancov Iveta Petercová Člen zástupca  pedagogických zamestnancov Anna Rejžeková Člen zástupca nepedagogických zamestnancov Mgr. Martin Pobežal  Člen zástupca rodičov           Bc. Monika Kucháreková Člen zástupca rodičov           Bc. Zuzana Sojáková Člen zástupca rodičov           Mgr. …