Rada rodičov Združenie rodičov

Rada rodičov

Združenie rodičov pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava pracuje samostatne vo všetkých triedach MŠ. Na stretnutiach  sa venuje aktuálnym problémom MŠ, efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na skvalitnenie VVČ, organizácií aktivít a podujatí v MŠ. Rodičia v Materskej škole sú členmi Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) so sídlom v Poprade.

Zápisnice zo stretnutia rodičov každej triedy z 13.09.2022 nájdete k nahliadnutiu u svojich pani učiteliek.

 

Meno a priezvisko Funkcia Zástupca triedy
Candráková Alica predseda Kuriatka
Jakabová Ivetka Bc. podpredseda Včielky
Bernáthová Gabriela Mgr. hospodár Lienky
Švantnerová Lucia člen Motýliky
Puskarova Viktoriia člen Macíkovia
Pisoňová Adriana člen Kačičky
Guttmannová Lacková Barbora člen Hviezdičky
Havadejová Svatava člen Slniečka
Šubinová Tatiana člen Sovičky
Bachledová Silvia člen Žabky
Palajová Zuzana člen Húsky
Polakovičová Ľubica člen Myšky
Olachová Zuzana člen Veveričky
Klasová Lenka člen Lienky
Škvarková Lucia člen Mravčeky
Kubusová Miroslava člen Ježkovia