Milana Marečka 20, Bratislava

Združenie rodičov pri Materskej škole Milana Marečka 20, Bratislava pracuje samostatne vo všetkých triedach MŠ. Na stretnutiach  sa venuje aktuálnym problémom MŠ, efektívnemu využívaniu finančných prostriedkov na skvalitnenie VVČ, organizácií aktivít a podujatí v MŠ. Rodičia v Materskej škole sú členmi Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) so sídlom v Poprade.

Zápisnica zo zasadnutia Rady rodičov z 27.09.2021 

Meno a priezvisko Funkcia Zástupca triedy
Candráková Alica predseda Kuriatka
Jakabová Ivetka Bc. podpredseda Včielky
Bernáthová Gabriela Mgr. hospodár Sovičky
Ághová Lucia člen Motýliky
Falbová Jarmila člen Macíkovia
Galčíková Katarína člen Kačičky
Guttmannová Lacková Barbora člen Hviezdičky
Havadejová Svatava člen Slniečka
Klasová Lenka člen Sovičky
Olachová Zuzana člen Žabky
Palečková Michaela člen Húsky
Polakovičová Ľubica člen Myšky
Sojaková Zuzana Bc. člen Predškoláci
Solárová Lívia člen Lienky
Škvarková Lucia člen Mravčeky
Šubínová Tatiana člen Ježkovia