Riaditeľské voľno

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že riaditeľka Materskej školy Milana Marečka 20, Bratislava udeľuje podľa §150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. (školský zákon) všetkým deťom materskej školy dňa 18.11.2022 riaditeľské voľno z prevádzkových a organizačných dôvodov.