Milana Marečka 20, Bratislava

V školskom roku 2021/2022 pre deti predškolského veku plánujeme v priestoroch materskej školy: