Milana Marečka 20, Bratislava

Milí rodičia,

nakoľko je realizácia krúžkovej činnosti v MŠ pozastavená kvôli pandémií ochorenia Covid-19, máte možnosť svoje dieťa prihlásiť na krúžok nemeckého jazyka online.