Poradenstvo

Stimulačný program pre predškolákov

V priestoroch našej materskej školy sa od 23.5.2023 do 6.6.2023 (2x v týždni) bude realizovať stimulačný program pre vybrané deti po absolvovanej depistáži. Program je určený pre deti s nerovnomerným vývinom,  zahŕňa posilnenie grafomotoriky, pamäte, pozornosti, komunikačných zručností a spolupráce v skupine. V rámci programu je využitá Metóda dobrého štartu. 

Mohlo by sa vás zaujímať...