Aktuality

Stimulačný program pre predškolákov

V priestoroch našej materskej školy sa v mesiaci marec 2024 (13.03, 14.03, 19.03, 20.03, 03.04 a 04.04.2024) bude realizovať stimulačný program pre vybrané deti ktoré absolvujú depistáž. Program je určený pre deti s nerovnomerným vývinom,  zahŕňa posilnenie grafomotoriky, pamäte, pozornosti, komunikačných zručností a spolupráce v skupine. V rámci programu je využitá Metóda dobrého štartu. 

Mohlo by sa vás zaujímať...