Oznamy

Oznam vedúcej školských jedálni

Vážení rodičia,

nakoľko sa nám blíži koniec školského roka rada by som Vám preposlala zopár informáciu k stravovaniu. Deti sú prihlásené na stravu na mesiac jún, takže tí ktorí ste ešte nemali uhradené stravné za mesiac máj 2023 celková suma sa Vám navýšila o sumu stravného na mesiac jún 2023.

Poprosím všetkých o úhradu stravného za mesiac jún , prípadne ostatných nedoplatkov do konca mája 2023. Nakoľko stravné sa platí mesiac vopred mali by ste ho mať uhradené do 20. dňa v mesiaci máj, ale budem akceptovať všetky úhrady do konca mesiaca máj.

Od pani učiteliek ste dostali záväzné prihlášky ohľadom návštevy škôlky počas leta. Na základe týchto prihlášok prihlásim deti na stravu počas letných mesiacov približne v polovici júna 2023 a do konca júna bude priestor na úhradu stravného za mesiace júl a august. Pokiaľ dieťa počas leta do škôlky nepríde je potrebné ho riadne odhlásiť zo stravy tak ako aj doteraz cez Vaše konto na www.jedalen.sk.

Aj naďalej stále platí, že ak dieťa odhlásite zo stravy cez jedalen.sk je potrebné odhlásiť aj jeho absenciu u pani učiteľky.

Prípadné preplatky sa u detí, ktoré bude chodiť do škôlky aj budúci školský rok prenesú , pokiaľ bude preplatok u predškolákov bude Vám vrátený na Váš účet po ukončení dochádzky na základe „Žiadosti na vrátenie preplatku za stravné“, ktorú nájdete na stránke našej škôlky v sekcii jedáleň. Pokiaľ bude mať záujem o vrátenie preplatku aj rodič, ktorého dieťa nie je predškolák, môže  oň rovnako požiadať prostredníctvom spomínanej žiadosti.

Vedúca ŠJ

Žiadosť o vrátenie preplatku za stravné

Mohlo by sa vás zaujímať...