Poďakovanie za Vaše 2%

Vážení rodičia. Vďaka Vašim 2% z dane bolo k 31.12.2023 za rok 2022 prijatých na účet SRRZ pri MŠ Milana Marečka 20, Bratislava 4.856,53 €. Z poukázaných finančných prostriedkov boli pre deti zakúpené učebné  pomôcky,  hračky  k pobytu vonku a herné prvky na školský dvor a so súhlasom rady rodičov bola vymenené podlaha v budove …

Víťazstvo vo folklórnej súťaži

Deti z triedy Hviezdičky sa 16. apríla 2019 zúčastnili okresného kola tanečnej a hudobnej súťaže detí materských a základných škôl v slovenských ľudových tancoch – Folklórna jar Juraja Jánošíka 2019. Pod vedením učiteliek Denisy Hricovej a Zuzany Špačkovej predškoláci s pásmom „Paste sa mi, paste“ získali 1. miesto a postup do krajského kola súťaže.