Milana Marečka 20, Bratislava

Riaditeľka MŠ: Mgr. Monika Zelenková

Poverené zastupovaním: 

Marta Hojáková

Bc. Zuzana Maderová

 Iveta Petercová

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Monika Bachanová + Mgr. Lucia Poláková (trieda LIENKY)

Bc. Zuzana Kopanišinová + Sabína Botló (trieda SOVIČKY)

Bc. Andrea Dobrovodská + Janka Pokorná (trieda MACÍKOVIA)

Mgr. Nina Dzurillová + Bc. Barbora Grancová (trieda HÚSKY)

          Alena Majerníková + Marta Hojzáková (trieda KAČIČKY)

         Iveta Petercová + Katarína Fnoučková  (trieda Motýliky)

Mgr. Zuzana Hradská +  (trieda JEŽKOVIA)

         Zuzana Kucháreková + Monika Vašková (trieda MRAVČEKY)

Bc. Oľga Jajcayová + Eva Králiková (trieda SLNIEČKA)

       Magdaléna Mikuličová + Katarína Šťastná (trieda HVIEZDIČKY)

Bc. Zuzana Madetová + Karin Kincsesová (trieda MYŠKY)

Mgr. Katarína Miháliková + Janka Szelepcséniyová (trieda ŽABKY)

Mgr. Viktoriia Polishchuk + Elena Marková (trieda VČIELKY)

Mgr. Gabriela Hadinová + Janka Hudecová + Michaela Klasová (trieda KURIATKA)

Bc. Mária Karhut + Simona Sláviková + Mgr. Monika Zelenková (trieda PREDŠKOLÁCI)

 

Prevádzkoví zamestnanci

Tajomníčka MŠ – Ivana Išpoldová

Vedúca ŠJ – Mgr. Lucia Machová

Janka Belošicová (pani školníčka MŠ M. Marečka 20)

Janka Salazar Suchovská (pani školníčka MŠ M. Marečka 16)

Martina Grácová

Silvia Horváthová

Beáta Jarosiová

Lenka Ludvigová

Lenka Mackovičová

Jozef Mikulič

Júlia Segíňová

Alena Slivárichová

Anna Rejžeková (hlavná kuchárka MŠ M. Marečka 16)

Ildiko Cibíková (hlavná kuchárka MŠ Marečka 20)

Lucia Ághová

Andrea Gregorovičková

Iveta Jagerčíková

Viktoriia Puskarova

Alena Sedláčková

Alžbeta Síposová

Eleonóra Adamovičová (PaM)

Martina Romanová (ekonómka)