Milana Marečka 20, Bratislava

Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu (§ 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
s účinnosťou od 11. januára 2021 je k dispozícií
materská škola pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti!!!

Toto rozhodnutie reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu decembra 2020 a od začiatku roka 2021.

podrobnejšie na: rozhodnutie ministra

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-5-1-2021/