Milana Marečka 20, Bratislava

Podľa Rozhodnutia ministra číslo: 2022/12509:1-A1810 z 25.02.2022 sa s účinnosťou od 28. februára 2022:
Na účel výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole (prezenčne) sa predkladá vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 

Od 26.02.2022, podľa Vyhlášky ÚVZ SR č. 26/2022 V.v. SR, ak sa v triede vyskytne pozitivita, povinnosť karantény  sa nevzťahuje na celú triedu, do 5-dňovej izolácie ide dieťa pozitívne testované na ochorenie Covid-19. Deťom nad 6 rokov, ktoré prekonali ochorenie, alebo boli v úzkom kontakte s pozitívnou osobou je odporúčané po izolácii, pri nástupe do MŠ mať prekryté horné dýchacie cesty.

Školský semafor z 25-2-22


Školské aktivity najmä
a) výlety a exkurzie,
b) športové výcviky a školské športové súťaže,
c) pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
d) kurzy na ochranu života a zdravia,
e) kurzy pohybových aktivít v prírode,
f) saunovanie,
g) dni otvorených dverí,
možno uskutočňovať len za podmienok ustanovených aktuálne účinnými vyhláškami ÚVZ SR, ktorými sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia, najmä opatrenia k obmedzeniam prevádzok a opatrenia k obmedzeniam hromadných podujatí.