Milana Marečka 20, Bratislava

Nakoľko sa epidemiologická situácia ohľadom ochorenia Covid-19 v Bratislavskom kraji zhoršuje a od 8.11.2021 bude okres v červenej farbe Covid automatu, čo je I. stupeň varovania, materská škola upravuje čas prevádzky nasledovne:

MŠ je otvorená od 7:00 do 17:00 hod.

Každý pondelok predkladá zákonný zástupca dieťaťa svojej pani učiteľke

→Vyhlásenie o bezpríznakovosti←