Milana Marečka 20, Bratislava

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu ohľadom ochorenia Covid-19 je prevádzka MŠ aj naďalej v čase:

 od 7:00 do 17:00 hod.

Každý pondelok predkladá zákonný zástupca dieťaťa svojej pani učiteľke

→Vyhlásenie o bezpríznakovosti←