Milana Marečka 20, Bratislava

Z dôvodu preventívnych opatrení v súvislosti s výskytom COVID-19 sme prijali opatrenia v znení:
„Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy k septembru 2020“ budeme prijímať až v mesiaci – máj 2020, aby sme zabránili vstupu cudzích ľudí do priestoru našej MŠ.
Ďakujeme za pochopenie

riaditeľka MŠ
0902649403