Milana Marečka 20, Bratislava

Predškoláci naši, nezabudnite na zápis do 1. ročníka 

(zapísať dieťa do prvého ročníka musí zákonný zástupca aj v tom prípade, ak bude dieťa v šk. roku 2022/2023 pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania).

Zápis sa bude konať prezenčnou formou 22. a 23. apríla 2022 (piatok a sobota) v základných školách v Devínskej Novej Vsi.

Podmienkou účasti na prezenčnom zápise v ZŠ I. Bukovčana bude vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú budete môcť vypĺňať v termíne od 15. apríla do 21. apríla do 12,00. Viac aj tu → Bukovčana zapis-do-1-ročníka/

Obdobie zápisu na ZŠ, P. Horova elektronickou formou – vyplnenie elektronickej prihlášky: v mesiaci apríl, najneskôr do štvrtka 21. apríla 2022 (do 12,00 hodiny). Zápis prezenčnou formou bude v piatok 22.4. (od 15,00 do 18,00 hodiny) a v sobotu 23.4. 2022 (od 8,00 do 12,00 hodiny) len pre rodičov a deti, ktorí v termíne do 21. apríla zaslali elektronickú prihlášku! Viac na stránke školy → ZŠ Horova zápis do 1 ročníka