Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia, 

prosíme Vás o dodržiavania pokynov pre návštevníkov a vstup osôb do priestorov MŠ vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu. 

→ prevádzka MŠ je od 7:00 do 17:00  hod.

pri nástupe do MŠ 10.1. 2022 a po každom prerušení dochádzky na 3 a viac dní (vrátane víkendov a sviatkov) je nutné predložiť Vyhlásenie o bezpríznakovosti,

do priestorov MŠ môže vstupovať len osoba v režime OP (očkovaná, prekonaná),

do materskej školy vstupuje s dieťaťom  jeden zákonný zástupca (ráno aj popoludní), 

pre vchod do budovy prosíme využívať vchod určený pre triedu Vášho dieťaťa,

v priestoroch MŠ sa rodičia detí zdržiavajú len na nevyhnutný čas – maximálne 10 minút v obmedzenom počte najviac 3 rodičia v šatni,

v priestoroch MŠ nezabúdajte na prekrytie horných dýchacích ciest,

ak budú deti v triede definované ako úzke kontakty, trieda ide do karantény, okrem detí, ktoré chorobu prekonali, alebo sú zaočkované,

podľa aktuálneho školského semafora sa krúžky v MŠ nerealizujú.