Milana Marečka 20, Bratislava

Vážení rodičia, našu materskú školu ste zapojili do súťaže:

HYZA – DOBROTKOVO

hlasujte za svoju materskú školu

→ Nakúpte výrobky označené súťažnou etiketou a pokladničný blok uschovajte.
→ Zadajte kód z etikety a vyberte škôlku, za ktorú chcete hlasovať.

Materská škola vďaka Vášmu nákupu produktu HYZA Dobrotkovo získa 3 hlasovacie body, nákupom ostatných produktov HYZA udelíte materskej škole 1 hlasovací bod.

Materská škola môže aj s Vašou pomocou vyhrať až 3000€.

Hlasujúci vyhrávajú až 101 cien 1x týždenne, preto svoj blok z nákupu nevyhadzujte. Viac informácií o súťaží sa dozviete na stránke hyza.sk/dobrotkovo/sutaz/

Hlasovať za našu materskú školu môžete na nasledujúcom odkaze:

https://hyza.sk/dobrotkovo/hlasovanie/?hash=5g2tw

Súťaž trvá do 24.11.2021

Ď  A  K  U  J  E  M  E