Milana Marečka 20, Bratislava

V mesiaci december sa u nás piekli medovníčky, pripravovali sme sa na najkrajšie sviatky v roku tvorbou darčekov, výzdobou tried a priestorov Materskej školy.