Milana Marečka 20, Bratislava

Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2020 bude nasledovná:
na MŠ M. Marečka 16 od 27. 07. 2020 do 21. 08. 2020
na MŠ M. Marečka 20 od 29. 06. 2020 do 24. 07. 2020

Kto súrne potrebuje v mesiaci júl, august umiestniť svoje dieťa v MŠ, prosím nahlásiť svoje deti triednym učiteľkám vo svojich triedach.
Prevádzka oboch MŠ je prerušená od 24. 08. – 31. 08. 2020 z dôvodu prípravy nového školského roka.

riaditeľka MŠ
0902649403