Milana Marečka 20, Bratislava

POZOR !

Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že prevádzka počas letných prázdnin, kto súrne potrebuje  MŠ  bude:

od 1. 07. 2020 do 7. 08. 2020.

Svoj  záujem prosím nahlásiť do konca júna triednym učiteľkám vo svojich triedach.  

Od 10. 08. do 21. 08. bude MŠ mimo prevádzky, nakoľko si zamestnanci MŠ musia taktiež čerpať D.

Od 24. 08.  – 31. 08. 2020 začíname v MŠ realizovať prípravné práce z  dôvodu otvorenia nového školského roka, ktorý začína od  2. 09. 2020.

riaditeľka MŠ     0902649403