Milana Marečka 20, Bratislava

Riaditeľstvo MŠ Vám oznamuje, že prevádzka MŠ počas letných prázdnin 2019 bude nasledovná:
v mesiaci júl od 1. 07. do 26. 07. 2019 bude v prevádzke MŠ M. Marečka č. 16
v mesiaci august od 29. 07. do 23. 08. 2019 bude v prevádzke MŠ M. Marečka 20.
Kto súrne potrebuje MŠ, prosím nahláste svoje deti v tomto termíne triednym učiteľkám vo svojich triedach.
Školský rok začína 2. 09. 2019

riaditeľka MŠ
0902649403