Milana Marečka 20, Bratislava

Prevádzka MŠ Milana Marečka 20 bude od 22.2. do 28.2. 2021 v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti.

Oznámenie o obmedzení prevádzky MŠ_22-28.02.2021