Milana Marečka 20, Bratislava

Folklórny detský súbor  Slniečko  má v našej MŠ bohatú tradíciu spojenú s mnohými prezentáciami a vystúpeniami detí  na kultúrnych podujatiach. Jeho dominantným zameraním je oboznamovanie detí s ľudovými tradíciami, zvykmi a ľudovým folklórom. Deti tancujú  v svojpomocne zhotovených kostýmoch, krojoch a spoznávajú elemntárne krokové variacie ľudového tanca. Taktiež  si  deti  osvojujú  slovenské ľudové piesne, ktoré priamo transformujú do tanečných variácií. Ich vystúpenia sú kreatívne, motivujúce a emotívne. (Napr.  Klobúkový tanec,  Žalo dievča trávu,  Išlo dievča po vodu, Čižíček atď…). Výučbu  zabezpečuje kmeňová učiteľka MŠ: Ivetka Petercová