Milana Marečka 20, Bratislava

Milí rodičia, milí priatelia,
od 1. 09. 2020 končím svoj pracovný pomer na pozícii riaditeľky Materskej školy M. Marečka č. 20. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomáhali a spríjemnili prácu počas neuveriteľných tridsať rokov na našej materskej škole. Pomáhali ste mi realizovať moje zámery a hlavne systém predprimárneho vzdelávania, ktorý naše deti posúval stále ďalej. Naozaj nie je ľahké sa vzdať práce, ktorá vás inšpirovala a bola vašou súčasťou nielen v pracovných hodinách, ale aj v súkromnom živote.
Želám Vám veľa úspechov a šťastia v osobnom i pracovnom živote, našim deťom – nech z nich vyrastú múdri mladí ľudia a všetkým nám, aby sme zvládli to náročné obdobie v zdraví.

S úctou Irena Ludvigová