Aktuality

OSOBNÉ PREVZATIE ROZHODNUTIA O PRIJATÍ/NEPRIJATÍ DIEŤAŤA DO MŠ

Vážení rodičia, 

 

od 13.06.2022 do 17.06.2022 (vrátane),

v čase od 8:00 do 12:00 hod.,

v priestoroch materskej školy Milana Marečka 20, je možné prevziať Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ.

Rozhodnutie preberajú obaja zákonní zástupcovia s predložením občianskeho preukazu.

Ak obaja zákonní zástupcovia dieťaťa rozhodnutie obdržali do svojej elektronickej schránky zriadenej cez www.slovensko.sk, nie je potrebné dostaviť sa osobne.

Pokiaľ  nie je možné osobné prevzatie rozhodnutia jedného zo zákonných zástupcov, prosíme o vyplnenie písomného vyhlásenia, ktoré predloží zákonný zástupca pri preberaní rozhodnutia.

písomné vyhlásenie na prevzatie rozhodnutia jedným zákonným zástupcom

Mohlo by sa vás zaujímať...