Milana Marečka 20, Bratislava
 
Nakoľko sa sprísňujú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, prosíme, aby Ste nezabudli na rúško pre svoje dieťa.
  • Jedno náhradné je v skrinke v uzatvárateľnom vrecku,
  • druhé rúško má dieťa na tvári a takto prichádza ráno do triedy, tam si ho odloží a v triede je bez rúška,
  • svoju triedu dieťa opúšťa opäť s rúškom na tvári,
  • v zberných triedach budú deti s rúškom na tvári.
Prosíme rodičov, aby sa v priestoroch MŠ zdržiavali čo najkratšiu dobu.
Ďakujeme že rešpektujete tieto pravidlá.