Milana Marečka 20, Bratislava

Cieľom aktivity je obznámiť deti so základmi cudzieho jazyka: Anglický jazyk, Nemecký jazyk. Jeho výučbu zabezpečujú kmeňové učiteľky MŠ a lektorky. Deti  pomocou zážitkového učenia a hrovými formami pracujú s kontextami cudzích slov v oblastiach: rodina, pozdravy,  časti dňa, príroda, zvieratká, farby a základných fráz  určených na primárnu komunikáciu. Dosahujú výborné výsledky, jazyk v predškolskom veku dieťa zvláda úplne prirodzene a spontánne.

Výučbu zabezpečuje:

Anglický jazyk:   učiteľka našej MŠ:  Elenka Marková, Bc. O. Jaycajová

Lektori:  z Speak Andlearn

Nemecký jazyk:   lektor   Mgr. P. Milošovičová