Milana Marečka 20, Bratislava

Sme to najcennejšie, čo v živote máte a my to dobre vieme.
–    utíšite nás ak sa nám sníva zlý sen
–    pomôžete nám zvládnuť prvé naše sklamania
–    podporujete nás v prvých našich krôčikoch spoznávania života dospelých
Preto vás prosíme, nepodceňujte ani tie najmenšie prejavy mojej začínajúcej choroby, na ktorú by mohli ochorieť všetci moji kamaráti v materskej škole. Veľmi ich ľúbim a chýbali by mi pri všetkých mojich hrových aktivitách, ktoré ma v MŠ
každý deň čakajú.  Do  materskej školy musím
prísť zdravý /á /.

Ďakujeme Vaše deti.