Milana Marečka 20, Bratislava

Už v MŠ nás pani učiteľka vedie k utváraniu elementárnych základov empatie, schopnosti chápať, akceptovať a brať v plnej miere ohľad na mojich kamarátov a preto prosím, zvážte môj zdravotný stav, aby náhodou odo mňa neochoreli i moji kamaráti, ktorí sa vrátili do MŠ už vyliečení po chorobe.
Nedávajte mi do MŠ rôzne cenné predmety, sladkosti, čaj, stravu, hračky, predídeme tak nežiaducim momentom, ktoré na ostatných mojich kamarátov zle vplývajú a často sú zdrojom  našich konfliktov.

Ďakujeme, Vaše deti