Milana Marečka 20, Bratislava

FUTBAL – realizáciou tejto pohybovej aktivity smerujeme k celkovému rozvoju organizmu detí, k zlepšeniu činnosti pohybového aparátu, činnosti vnútorných orgánov a centrálnej nervovej sústavy dieťaťa. Prispejeme tým výrazne k rozvoju morálne – vôľových vlastností, orientácie detí v priestore a spontánnym reakciám pri hre s loptou.
FUTBAL výrazne pomáha:
– Znižovať chorobnosť detí v predškolskom veku
– Zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú vybavenosť detí
– Utvárať životné postoje k zdravému životnému štýlu
– Nadobúdať pohybové zručnosti ako silu, rýchlosť, vytrvalosť, obratnosť, rovnováhu a ohybnosť.